Правила и условия за използване

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ

Този сайт се управлява от BestBrandsBulgaria. Навсякъде в сайта термините "ние", "нас" и "наш" се отнасят за BestBrandsBulgaria.

BestBrandsBulgaria предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт, на вас, потребителя, при условие че приемете всички условия, правила и уведомления, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и/или закупувайки нещо от нас, Вие влизате в нашата "Услуга" и се съгласявате със следните условия ("Условия на услугата", "Условия"), включително допълнителни условия и политики, на които се препраща в този документ. препраща и/или е достъпна чрез хипервръзка. Настоящите Условия за ползване на услугата се прилагат за всички потребители на Сайта, включително, но не само, за потребителите, които са браузъри, продавачи, клиенти, търговци и/или автори на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да влезете в нашия сайт или да го използвате. С достъпа до или използването на която и да е част от Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички условия на това Споразумение, нямате право да осъществявате достъп до Сайта или да използвате каквито и да било Услуги. Ако настоящите Условия за ползване се считат за оферта, приемането им е изрично ограничено до настоящите Условия за ползване.

Всички нови функции или инструменти, добавени към настоящия магазин, също са предмет на Условията за ползване. Можете да прегледате най-новата версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от настоящите Условия за ползване, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаването на използването на уебсайта или достъпът до него след публикуването на промените представлява приемане на тези промени.

Нашият магазин се хоства на Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да ви продаваме нашите продукти и услуги.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

С приемането на настоящите Условия за ползване вие декларирате, че сте навършили пълнолетие в държавата или провинцията, в която живеете, или че сте навършили пълнолетие в държавата или провинцията, в която живеете, и сте ни дали съгласието си да позволим на всички ваши непълнолетни зависими лица да използват този сайт, за да го използват.

Не трябва да използвате нашите продукти за незаконни или неразрешени цели и не трябва да използвате Услугата, за да нарушавате каквито и да било закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторското право).

Не трябва да пренасяте червеи или вируси или какъвто и да е код с разрушителен характер.

Нарушаването или неизпълнението на което и да е от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на вашите Услуги.

РАЗДЕЛ 2 - ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Запазваме си правото да откажем услуга на когото и да било по всяко време и по каквато и да е причина.

Вие разбирате, че Вашето съдържание (различно от информация за кредитни карти) може да бъде прехвърлено некриптирано и включва (а) предавания по различни мрежи; и (б) промени, за да се отговори и адаптира към техническите изисквания на мрежите или свързващите устройства. Информацията за кредитни карти винаги се криптира по време на предаването по мрежи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате която и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или до който и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя Услугата, без изрично писмено разрешение от нас.

Заглавията, използвани в настоящото Споразумение, са включени само за удобство и не ограничават или по друг начин засягат настоящите Условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И НАВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт се предоставят само за обща информация и на тях не трябва да се разчита, нито да се използват като единствена основа за вземане на решения, без да се консултирате с първични, по-точни, по-пълни или по-актуални източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск.

Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация не е непременно актуална и се предоставя само за справка. Запазваме си правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но не сме задължени да актуализираме информацията на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да следите промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - ПРОМЕНИ В УСЛУГИТЕ И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Запазваме си правото да променяме или прекратяваме Услугата (или която и да е нейна част или съдържание) по всяко време и без предварително уведомление.

Ние няма да носим отговорност пред вас или която и да е трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цените, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

Някои продукти или услуги може да са достъпни изключително онлайн чрез Уебсайта. Тези продукти или услуги може да са налични в ограничени количества и могат да бъдат връщани или заменяни само в съответствие с нашата Политика за връщане.

Положили сме всички усилия да покажем цветовете и изображенията на нашите продукти, изложени в магазина, възможно най-точно. Не можем да гарантираме, че изобразяването на цветовете на монитора на вашия компютър ще бъде точно.

Запазваме си правото, но нямаме задължението да ограничаваме продажбата на нашите продукти или услуги за което и да е лице, географска област или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничаваме количествата на предлаганите от нас продукти или услуги. Всички описания на продукти или цени на продукти могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие по наша преценка. Запазваме си правото да преустановим предлагането на всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна там, където е забранена.

Не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или другите материали, които купувате или получавате, ще отговори на вашите очаквания или че всички грешки в Услугата ще бъдат отстранени.

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ И СМЕТКА

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която сте направили при нас. Можем, по наша преценка, да ограничим или отменим закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да се прилагат за поръчки чрез или под един и същ клиентски акаунт, кредитна карта и/или поръчки, използващи един и същ адрес за фактуриране и/или доставка. Ако променим или отменим поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейл адреса и/или адреса за фактуриране/телефона, които сте предоставили при поръчката. Запазваме си правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наша преценка изглеждат направени от дилъри, прекупвачи или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставяте актуална, пълна и точна информация за покупките и акаунта за всички покупки, които правите от нашия магазин. Съгласявате се своевременно да актуализирате информацията за профила си и друга информация, включително имейл адреса си и номерата и датите на валидност на кредитните карти, за да можем да извършваме транзакции и да се свържем с вас, ако е необходимо.

За повече подробности, моля, вижте нашата Политика за възстановяване на суми.

РАЗДЕЛ 7 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Възможно е да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, върху които нямаме контрол или управление.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че ви предоставяме достъп до такива инструменти "както е" и "както е налично" без никакви гаранции, декларации или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние не носим никаква отговорност от какъвто и да е вид, произтичаща от или свързана с използването от ваша страна на опционални инструменти на трети страни.

Всяко използване от Ваша страна на незадължителни инструменти, предлагани чрез Сайта, е изцяло на Ваш собствен риск и по Ваша преценка, като трябва да се уверите, че сте запознати и сте съгласни с условията, при които инструментите се предоставят от съответния(те) доставчик(ци) на трети страни.

Възможно е също така в бъдеще да предлагаме нови услуги и/или функции чрез Сайта (включително пускане на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и/или услуги също ще бъдат предмет на настоящите Условия за ползване.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ С ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, може да съдържат материали от трети страни.

Връзките с трети страни на този сайт могат да ви насочват към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за преглеждането или оценката на съдържанието или точността на, не даваме гаранции и не носим отговорност за материали или уебсайтове на трети страни, както и за други материали, продукти или услуги на трети страни.

Не носим отговорност за каквито и да било щети или наранявания, свързани с покупката или използването на каквито и да било стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Внимателно преглеждайте и разбирайте политиките и практиките на трети страни, преди да сключите каквато и да е сделка. Жалби, оплаквания, притеснения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да се отправят към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ПОДАДЕНИ ДАННИ

Ако по наше искане предоставите определен конкретен принос (например участия в конкурси) или предоставите творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, без да сме ги поискали от вас, независимо дали онлайн, по електронна поща, по пощата или по друг начин (наричани общо "коментари"), вие се съгласявате, че ние можем по всяко време, без ограничение, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по какъвто и да е начин всеки коментар, който сте ни предоставили. Ние не сме и няма да имаме никакво задължение: (1) да пазим поверителността на коментарите; (2) да плащаме компенсация за коментари; или (3) да отговаряме на коментари.

Можем, но нямаме задължението да преглеждаме, редактираме или премахваме съдържание, което по наша преценка считаме за незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, порнографско, неприлично или по друг начин неприемливо или нарушаващо която и да е част от интелектуалната собственост или настоящите Условия за ползване.

Съгласявате се, че вашите коментари няма да нарушават правата на трети страни, включително авторските права, търговските марки, неприкосновеността на личния живот, правата на личността или други лични или имуществени права. Съгласявате се също така, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или незаконни, обидни или неприлични материали, нито ще съдържат компютърни вируси или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт. Не трябва да използвате фалшив адрес на електронна поща, да се представяте за някой друг, освен за себе си, или да заблуждавате нас или трети страни относно произхода на вашия коментар. Вие носите пълната отговорност за всеки ваш коментар и неговата точност.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Предоставянето на лична информация от Ваша страна чрез Магазина се урежда от нашата Политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога в нашия Сайт или Услуга може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описания на продукти, цени, промоции, оферти, разходи за доставка на продукти, време за транспортиране и наличност. Запазваме си правото да поправяме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията или да отменяме поръчки, ако информацията в Услугата или в някой от свързаните уебсайтове е неточна, по всяко време и без предварително уведомление (включително след като сте подали поръчката).

Не поемаме задължение да актуализираме, променяме или разясняваме каквато и да е информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, но не само, информация за цените, освен в случаите, когато това се изисква по закон. Всяка посочена дата на актуализация или подновяване, приложена към Услугата или към всеки свързан уебсайт, не трябва да се приема като указание, че цялата информация в Услугата или във всеки свързан уебсайт е променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към другите забрани, изложени в Условията за ползване, Ви е забранено да използвате Сайта или неговото съдържание: (а) за всякакви незаконни цели; (б) за подтикване на други лица да извършват или да участват в незаконни действия; (в) за нарушаване на всякакви международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или наредби, както и на всякакви местни закони или наредби; (г) да нарушава или да нарушава нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (д) да тормози, да злоупотребява, да обижда, да вреди, да клевети, да унижава, да сплашва или да дискриминира въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) предоставяте невярна или подвеждаща информация; (ж) качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по начин, който засяга функционалността или работата на Услугата или на свързания уебсайт, на други уебсайтове или в интернет; (з) да събира или проследява лична информация на други лица; (и) за спам, фишинг, фармация, претекст, паяк, обхождане или остъргване; (й) за всякакви непристойни или неморални цели; или (к) да се намесва или заобикаля функциите за сигурност на Услугата или всеки свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или на всеки свързан уебсайт за нарушаване на която и да е от забранените практики. засяга други уебсайтове или интернет; (з) събира или проследява лична информация на други лица; (и) за спам, фишинг, фармация, претекст, паяк, пълзене или скрейпване; (й) за всякакви непристойни или неморални цели; или (к) се намесва или заобикаля функциите за сигурност на Услугата или на всеки свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или на всеки свързан уебсайт за нарушаване на която и да е от забранените практики. засяга други уебсайтове или интернет; (з) събира или проследява лична информация на други лица; (и) за спам, фишинг, фармация, претекст, паяк, пълзене или скрейпване; (й) за всякакви непристойни или неморални цели; или (к) се намесва или заобикаля функциите за сигурност на Услугата или на всеки свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, не представяме и не гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Съгласявате се, че от време на време можем да премахваме Услугата за неопределено време или да я анулираме по всяко време, без да ви уведомяваме.

Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността за използване на Услугата е изцяло на Ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, предоставяни ви чрез Услугата, се предоставят (освен ако не е изрично посочено от нас) "както е" и "както е налично" за ваша употреба, без никакви изявления, гаранции или условия. от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за определена цел, трайност, собственост и ненарушаване на права.

При никакви обстоятелства BestBrandsBulgaria не поема никакви грешки или пропуски в съдържанието, нито загуби или щети от какъвто и да е вид, произтичащи от използването на услугата или на съдържание (или продукт), публикувано, предавано или достъпно чрез услугата, дори и да сте били информирани за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за косвени или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, позволена от закона. дори ако сте били информирани за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, позволена от закона. дори ако сте били информирани за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, позволена от закона.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и държите БестБрандсБългария и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители за всякакви претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари, предявени от трета страна поради или в резултат на нарушаване от Ваша страна на настоящите Условия за ползване или документите, посочени тук, или нарушаване на закон или права на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 - РАЗДЕЛНОСТ

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване се счита за незаконна, невалидна или неприложима, тази разпоредба въпреки това ще бъде приложима в максималната степен, позволена от приложимото законодателство, а неприложимата част ще се счита за отделена от настоящите Условия за ползване, без тази разпоредба да засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и отговорностите на страните, възникнали преди датата на прекратяване, остават в сила и след прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.

Настоящите Условия за предоставяне на услуги са в сила, ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите настоящите Условия за ползване по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато спрете да използвате нашия Сайт.

Ако по наша преценка не спазвате или подозираме, че не спазвате някое от условията или разпоредбите на настоящите Условия за ползване, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие, като Вие ще останете задължени за всички суми, възникнали до датата на прекратяване включително; и/или в резултат на това може да Ви бъде отказан достъп до нашите Услуги (или част от тях).

РАЗДЕЛ 17 - ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неупражняването или неприлагането от наша страна на което и да е право или разпоредба от настоящите Условия за ползване не представлява отказ от това право или разпоредба.

Настоящите Условия за ползване и всички политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или във връзка с Услугата, представляват цялостното споразумение и договореност между Вас и нас и уреждат използването на Услугата от Ваша страна, като заместват всички предишни или едновременни устни споразумения, съобщения и предложения или писмени такива между Вас и нас (включително, без ограничение, всички предишни версии на Условията за ползване).

Всяка неяснота при тълкуването на настоящите Условия за ползване на Услугата няма да се тълкува във вреда на страната, която ги е изготвила.

РАЗДЕЛ 18 - ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящите Условия за ползване и всички отделни споразумения, по силата на които Ви предоставяме услуги, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Обединеното кралство.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Можете да прегледате най-новата версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница.

Запазваме си правото по наша преценка да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от настоящите Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате редовно нашия уебсайт за промени. Продължаването на използването на нашия уебсайт или Услугата или достъпа до тях след публикуването на промени в тези Условия за ползване означава, че приемате тези промени.

РАЗДЕЛ 20 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Въпроси, свързани с Условията за ползване на услугата, трябва да ни бъдат изпращани на адрес support@bestbrandsbulgaria.com .